Usługi tłumaczeń

 

Wykonuję tłumaczenia pisemne w parze językowej angielski z polskim. Poniżej przedstawiam trzy grupy najczęściej zlecanych mi prac.

Tłumaczenia zwykłe

Nie wymagają poświadczenia pieczęcią. Dotyczą wszelkich tekstów prywatnych, korespondencji kierowanej do instytucji i urzędów, a także teksty reklamowe i inne. Tłumaczenia takie powinny być wykonane nie mniej profesjonalnie, niż tłumaczenia z pieczęcią. Oto kilka przykładów:

 

- strony www

- materiały reklamowe 

- prace dyplomowe

- eseje, teksty literackie

- życiorysy i listy motywacyjne

- skargi w sprawie wadliwych produktów i usług

Tłumaczenia wymagające znajomości specjalistycznego słownictwa i realiów danej branży lub dziedziny naukowej.  Polska społeczność na Wyspach również potrzebuje tego rodzaju tłumaczeń i najczęściej dotyczą one problematyki medycznej i prawnej, a także szeroko pojętej technologii.  Przykłady obejmują:

 

- karty informacyjne leczenia

- wyniki badań medycznych

- opinie psychologiczne

- wyroki sądowe

- ekspertyzy budowlane

- instrukcje obsługi maszyn

- materiały szkoleniowe firm

 

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia poświadczone

Są to tłumaczenia dokumentów urzędowych, które składamy do wszelkich urzędów i instytucji i które wymagają poświadczenia zgodności. Tłumaczenie takie jest podpisane przez tłumacza oraz opatrzone jego urzędową pieczęcią. Przykłady dokumentów wymagających takiej formy tłumaczenia to:

 

- akty urodzenia, małżeństwa, zgonu

- dowody rejestracyjny pojazdów

- świadectwa szkolne, dyplomy

- kwalifikacje zawodowe

- akty notarialne

- zaświadczenia o niekaralności

- wyroki rozwodowe

 

INFORMACJE

Polityka prywatności

FAQ - Częste pytania

Regulamin

© 2023 Stempelek.uk

KONTAKT

 

Mariusz Sztuczka

 

Tel: +44 7535-202-404

Napisz na:

Signal / Telegram / Whatsapp

 

Email: abc@stempelek.uk